Psychotherapie Den Bosch

 

Aanmelding voor supervisie en leertherapie is mogelijk bij Monique Auerbach maar voorlopig niet bij Hélène Bögels in verband met te lange wachtlijsten.

Wij zijn beiden erkend  supervisor/leertherapeut cognitieve gedragstherapie én schematherapie (erkend door VGCt, Vereniging voor Schematherapie en ISST).

Tevens zijn wij meerdere jaren docent basiscursus cognitieve gedragstherapie bij  GITP/PAO geweest,

Bij Hélène Bögels is het ook mogelijk supervisie groepspsychotherapie (erkend door NVGP) te volgen. Zij is tevens docent schematherapie bij van Genderen Opleidingen (http://www.schematherapieopleidingen.nl/): basis- en vervolgcursussen én supervisorcursus schematherapie

Monique Auerbach geeft meerdere trainingen en een cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker bij Novadic-Kentron.