Psychotherapie Den Bosch

 

Datum waarop deze informatie is bijgewerkt: 02-07-2024

Aanmeldwachttijd: langer dan 12 weken (U kunt zich momenteel niet aanmelden, er is een aanmeldstop)

Behandelwachttijd: er wordt niet gewerkt met een wachttijd tussen intake en start behandeling, na de intake vindt de start van de behandeling min of meer aansluitend plaats.

Zodra de wachttijd ingelopen is en u zich weer kunt aanmelden, staat aanmelding open voor verzekerden bij alle zorgverzekeraars.

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om ondersteuning bij het zoeken naar een andere zorgverlener (wachtlijstbemiddeling). Zorgverzekeraars geven aan u te kunnen ondersteunen bij het zoeken naar een zorgaanbieder waar binnen 4 weken vanaf uw eerste (aanmeld)contact een intakegesprek plaats vindt en waarbij de behandeling binnen 10 weken gerekend vanaf de intake, gaat starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen(de treeknormen).