Psychotherapie Den Bosch

 

U kunt telefonisch of via mail aanmelden bij Hélène Bögels, tenzij er een aanmeldstop is, zie wachttijden.

Bij Monique Auerbach kunt u zich uitsluitend aanmelden voor leertherapie of supervisie.

We hebben ieder een eigen werklocatie, telefoonnummer en e-mailadres, zie CONTACT.
Waarschijnlijk hoort u bij telefonisch contact een voicemail. Laat een bericht (naam en telefoonnummer) achter, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Tijdens het eerste telefonische contact  maken wij een inschatting van uw klachten.  Wij overleggen dan met u of u met uw hulpvraag bij ons waarschijnlijk op de juiste plek bent; wanneer dit het geval lijkt maken we een afspraak met u voor intake/onderzoek. Zie verder bij WAT DOEN WIJ | WERKWIJZE .

U hebt altijd een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts.
In de verwijsbrief moet duidelijk staan aangegeven:

 • De datum van de verwijsbrief (deze moet liggen vóór het eerste gesprek)
 • Gegevens van u en van de verwijzer: naam, adres woonplaats
 • AGB-code verwijzer
 • Handtekening en/of stempel van de huisarts
 • Vermoeden van een psychische stoornis
 • Keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ
Sinds 1 januari 2014 wordt er door de verzekeraars een onderscheid gemaakt tussen Basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ.

 • Behandeling in de generalistische basis-GGZ
  De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-GGZ als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief.

 • Behandeling in de gespecialiseerde GGZ
  Zijn de problemen complexer en langdurend dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde GGZ waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.