Psychotherapie Den Bosch

 

Mijn werkwijze is overwegend gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

Cognitieve gedragstherapie  gaat ervan uit dat gedachten (cognities) en het gedrag van mensen vaak problemen en negatieve gevoelens in stand houden. Binnen de therapie-fase wordt gestart met een onderzoek hoe deze elementen bij U tot klachten leiden.  Dan wordt bekeken hoe we daar het beste verandering in kunnen brengen. Moeten we ons vooral richten op de gedachten (de cognities) om U te helpen meer realistische en helpende gedachten te ontwikkelen? Of moeten we ons vooral richten op het gedrag en samen manieren zoeken om U stapsgewijs tot ander gedrag te brengen?

Ook kan uw probleem meer geworteld zijn in dieperliggende overtuigingen over Uzelf, de wereld of de ander. Dit kan tot uiting komen in klachten als depressie, angst, relationele problemen, problemen in de werksituatie. Vaak zijn er ook problemen met eigenwaarde en zelfvertrouwen. Soms spelen er verwerkingsproblemen vanuit het verleden. Deze overtuigingen hebben vaak hun wortels in vroege negatieve ervaringen. Dan kan het nodig zijn om samen die wortels te onderzoeken en deze overtuigingen te gaan bewerken (schematherapie).

Meer over deze therapievormen kunt U vinden op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en cognitieve therapie (<www.VGCt.nl>), de website van de Vereniging voor  Schematherapie (<www.schematherapie.nl>) en op https://www.watisemdr.nl/

Indien dit noodzakelijk is kan psychotherapie een langer durende, intensieve behandeling zijn, gericht op het onderzoeken en veranderen van patronen in het omgaan met Uzelf en met anderen, welke nogal eens een lange ontstaansgeschiedenis hebben.

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken. Bij de keuze voor een psychotherapeut kunnen verschillende overwegingen een rol spelen: de specialisatie van de therapeut, man/vrouw, ervaring en dergelijke zaken. Toch is dat nog geen garantie dat de therapeut ook bij ú past. Het moet ook klikken.  U bespreekt zeer persoonlijke zaken met uw therapeut. Daarvoor is een basis van vertrouwen nodig.