Psychotherapie Den Bosch

 

Welkom op de website van Psychotherapie Den Bosch, een psychotherapiepraktijk in Den Bosch waar twee ervaren therapeuten werken: Monique Auerbach en Hélène Bögels. Wij bieden psychotherapie-intake en behandeling aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar) en supervisie/leertherapie. Monique Auerbach legt per 1 mei 2024 haar werkzaamheden als behandelaar neer en zal alleen nog maar als supervisor/leertherapeut werken.                                                                                                   

Psychotherapie staat voor: op verandering gerichte gespecialiseerde behandelmethoden. Er wordt gestreefd naar verandering van klachten en/of de persoonlijkheid. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft. Psychotherapie is geïndiceerd wanneer er sprake is van al enige tijd bestaande problematiek die invloed heeft op meerdere levensgebieden. Daarbij is het de verwachting dat de behandeling langer duurt dan binnen de Basis-GGZ geboden kan worden. Wanneer er sprake is van welomschreven en niet al te diepliggende problematiek en de vraag gericht is op een kortdurende, klachtgerichte behandeling, dan is hulp vanuit de Basis-GGZ  aangewezen.

De psychotherapeut/klinisch psycholoog lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare zaken anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, fobieën en dwanghandelingen, of zich herhalende patronen in contacten met anderen en in relaties. Vaak liggen negatieve (jeugd-) ervaringen aan de problemen ten grondslag.