Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Zie hiervoor: hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar

Klachtenreglement

Voor een overzicht van het klachtenreglement van de LVVP : <lvvp info: klachtenreglement>

Voor informatie over het klachtrecht van de cliënt zie http://www.lvvp.info/voor-clienten/

Klachtenfunctionarissen

Elke zorgaanbieder moet per 01-01-2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie bespreken met zijn behandelaar, wanneer dit lastig is of onvoldoende gehoor vindt kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, heeft de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij - naast de eerste klachtopvang -  tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. De klachten functionarissen zijn vanaf 01-01-2017  te bereiken. De telefoonnummers en de regio-indeling ziet u op: hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar 

Biedt bemiddeling geen oplossing, dan kunt u de geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken benaderen. U krijgt dan de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim. U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter . Wij zijn als LVVP-leden aangesloten aangesloten bij de Geschillencommissie in Den Haag, waar vanaf 01-01-2017 een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders. Deze geschillencommissie voor Vrijgevestigde GGZ-praktijken is per 01-01-2017 digitaal bereikbaar via www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken geleid) en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Telefoon : 030 - 236 43 38
Fax : 030 - 236 43 29
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.lvvp.info

Klachtencommissie LVVP
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.